Kokybė darbe – numeris vienas.
(Henry Ford)
Susisiekite

Projektavimas

12Projektavimas reikalingas artezinio gręžinio įrengimui. Suderintas gręžinio techninis projektas – tai Jūsų leidimas įrengti vandens gręžinį.

Jį parengiame vadovaujantis šiais teisės aktais: gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka LAND 4-99, Lietuvos higienos norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Kodėl projektus siūlome rengti pas mus?

Patys rengdami projektus, kontroliuojame ir atsakome už kiekvieną etapą – nuo Jūsų sumanymo iki sėkmingos vandens gręžinio eksploatacijos.

Tiesa, gręžiniai gali būti gręžiami ir pagal kitų įmonių parengtus bei suderintus projektus. Tuomet dar reikia juos suderinti su visuomenės sveikatos centru.

Be to, prieš pradedant projektą, reikia savivaldybės architektūros skyriaus sutikimo. Tam pildoma atitinkamos formos paraiška pagal tame rajone nustatytą tvarką (ji ne visoje Lietuvoje vienoda). Mes taip pat konsultuojame dėl atitinkamoje vietovėje galiojančios tvarkos. Jeigu klientas pageidauja, palengviname dokumentų sutvarkymo procesą, patys suderindami su savivaldybe. Įrengus gręžinį, atliekame vandens cheminę analizę sertifikuotoje laboratorijoje, paruošiame gręžinio pasą ir gręžinys įregistruojamas Lietuvos geologijos tarnyboje.

 

 

Projektavimo principas – kokybiškai ir greitai parengtas, suderintas dokumentas tolesniam sėkmingam darbui. Tam mums iš Jūsų pusės turi būti pateikti šie dokumentai:Grezinio konstrukcija

  • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai;
  • topografinė geodezinė nuotrauka su esamais ir projektuojamais statiniais;
  • žemės sklypo planas;
  • duomenys apie nuotekų tvarkymą.

Gręžinio projektas reikalingas gręžinio pasui iš Lietuvos geologijos tarnybos gauti. Atininkamai – gręžinio pasas – tai Jūsų dokumentas, įteisinantis gręžinio nuosavybę, leidžiantis laikyti naujos statybos namą baigtu ir jį priduoti.

Kreipkitės į mus ir mes:

  • Parengsime ir suderinsime gręžinio įrengimo, vandens ir nuotekų šalinimo, aplinkos apsaugos projekto dalis;
  • Suderinsime Jūsų jau parengtą projektą;
  • Konsultuosime visais projekto rengimo ir derinimo etapais iškylančiais klausimais.
  • Paruošime gręžinio pasą ir įregistruosime Jūsų gręžinį Lietuvos geologijos tarnyboje.
© 2024 Artezija.lt Visos teises saugomos
Gorila